آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 0
رای: 0
آرا کاربران
0.00
بازدید: 19
رای: 0
کلیدهای پرورش هوش عاطفی در کودکان و نوجوانان
0
19
شرح و توضیحات

هوش عاطفی، برخورداری از توان درک، به کار گیری و مدیریت عواطف خود به راه‌های مثبت است تا استرستان را کاهش دهید، ارتباط مؤثر ایجاد کنید، دیگران را درک کنید و بر اختلاف‌ها چیره شوید. چه خوب که بتوانیم این مهارت را از کودکی به فرزندانمان بیاموزیم. با مطالعهٔ این کتاب به این مهم دست می‌یابد.

گزین‌گویه
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ وب‌سایت خانم فرناز فرود است.
برخاسته از وی‌آی‌تی پیش‌ویرایش هلیوم ۱.۹.۲