آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 2
رای: 0
آرا کاربران
0.00
بازدید: 1299
رای: 0
دوست داشتن آگاهانه
سفر به سوی رابطهٔ متعهدانه
2
1299
شرح و توضیحات

این کتاب شامل دو فصل است. در فصل یکم، طی نه بخش، سفر دوست داشتن آگاهانه بررسی و تمایز آن از هموابستگی روشن می‌شود، به نه تلهٔ دوست داشتن ناآگاهانه و هفت گام تعهد مشترک پرداخته می‌شود و راه حل‌های عمل‌گرایانه‌ای برای تداوم دوست داشتن آگاهانه ارایه می‌شود. فصل دوم، تمرین‌های مربوط به گفته‌های فصل یکم را در بر دارد که می‌توانید به تنهایی یا همراه با یارتان به انجام برسانید.

تعداد صفحات
368
صفحه
نوبت چاپ
3
-
شمارگان تا کنون
1650
نسخه
شابک
9789647974967
گزین‌گویه
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ وب‌سایت خانم فرناز فرود است.
برخاسته از وی‌آی‌تی ‌ویرایش ۱.۹.۲