آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 34
رای: 0
آرا کاربران
0.00
بازدید: 1168
رای: 0
نیمهٔ تاریک وجود
توان، خلاقیت، استعداد و رؤیاهای خود را بازیابید
34
1168
شرح و توضیحات

این نخستین و مشهورترین کتاب دبی فورد، موضوع پیچیدهٔ سایه را با سادگی و مهارتی کم‌نظیر شرح می‌دهد و حل می‌کند، بی آن که به ورطهٔ سطحی‌نگری بیفتد. قرار نیست ما چیزی را حل کنیم، راه حل در پذیرش ویژگی‌های به ظاهر غیر قابل قبولمان و یکپارچه کردن روانمان است. ما همه یکی هستیم و بالا و پایینی نیست.

گزین‌گویه
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ وب‌سایت خانم فرناز فرود است.
برخاسته از وی‌آی‌تی ‌ویرایش ۱.۹.۲