آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 0
رای: 0
آرا کاربران
0.00
بازدید: 3
رای: 0
انتشار کتاب «پیام گم‌گشته»
کتاب «پیام گم‌گشته» نوشتهٔ مارلو مورگان با ترجمهٔ فرناز فرود از انتشارات کلک آزادگان منتشر شد.
0
3
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ وب‌سایت خانم فرناز فرود است.
برخاسته از وی‌آی‌تی پیش‌ویرایش هلیوم ۱.۹.۲