آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 0
رای: 0
آرا کاربران
0.00
بازدید: 51
رای: 0
انتشار کتاب برف در تابستان
کتاب «برف در تابستان» نوشتهٔ سایادو او جوتیکا با ترجمهٔ فرناز فرود از انتشارات کلک آزادگان منتشر شد.
0
51
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ وب‌سایت خانم فرناز فرود است.
برخاسته از وی‌آی‌تی پیش‌ویرایش هلیوم ۱.۹.۲